BEGROTING 2020

Bedrijfsvoering

Inleiding

Inleiding

In deze paragraaf geven we als college en organisatie inzicht in de voornaamste ontwikkelingen in 2020 voor organisatie en bedrijfsvoering, zoals:

  • de mogelijke effecten van de ambities van de zes strategische opgaven op de bedrijfsvoering;
  • de organisatieontwikkeling;
  • digitalisering & procesontwikkeling; en
  • de afronding van de innovatie van de P&C-cyclus.

Evenals voorgaande jaren hebben we daarnaast aandacht voor de voortgang op de aanbevelingen uit rekenkamerrapporten.

ga terug