BEGROTING 2020

Wat is een programma

Een programma is een samenhangend geheel van taakvelden. In de begroting  is het programma het niveau waarop de raad de budgetten autoriseert.

De raad bepaalt het aantal programma’s en hoe de activiteiten onder een programma worden samengevoegd in de verplichte taakvelden.

ga terug