BEGROTING 2020

07. Openbaar groen en openluchtrecreatie

Zoekrichtingen begroting 2020

7. Openbaar groen en openluchtrecreatie

Context
Bij de screening van taakvelden en budgetten is onder andere specifiek gekeken naar begrotingsruimte bij het taakveld Openbaar groen.

Hoeveel budgetruimte is mogelijk?
Door het onderhoudsniveau te verlagen kan er op termijn bespaard worden op het taakveld Openbaar groen. Een lager kwaliteitsniveau levert een structurele besparing in de onderhoudskosten. Dit betekent dat het beheerplan gewijzigd en vastgesteld moet worden door de raad. Er zal onderzoek nodig zijn om te bepalen wat dit betekent.

Wat zijn de kosten?
Er zullen kosten gemaakt moeten worden om de mogelijkheden te onderzoeken en in te voeren. De waarde van het openbaar groen neemt af (dit is een soort kapitaalsvernietiging, want de gemeente wil uiteindelijk een bepaald niveau bewaren, ook na een aantal jaren minder onderhoud). Dan zijn er misschien hogere vervangingsinvesteringen nodig omdat openbaar groen dat slecht onderhouden wordt, eerder afsterft.

Juridisch gezien kan dit besluit de gemeente geld kosten, omdat de kans dat de gemeente aansprakelijk wordt gesteld voor ontoereikend onderhoud toeneemt (val van takken, overhangend groen).

Wat zijn de voordelen?

  • Een structurele vermindering van de onderhoudskosten.

Wat zijn de nadelen?

  • De burgerwaardering komt wellicht onder druk te staan; burgers zijn een hogere kwaliteitsstandaard gewend;
  • De gemeente krijgt een minder groen aanzien.

Is het haalbaar?
Ja, besparing via deze zoekrichting is in principe haalbaar. Er is wel instemming van de raad nodig. Ook zal er goed onderzoek en een goed plan gemaakt moeten worden en daar is tijd en geld voor nodig. Invoering is pas mogelijk vanaf 2021 aan de hand van de nieuw gestelde kaders van de raad.

Wat zijn de risico’s?
De risico’s zijn dat de kwaliteit van het openbaar groen verslechterd en we alsnog een inhaalslag moeten doen en dus een hogere investering voor herstel. De gemeente wil uiteindelijk een bepaalde basis van openbaar groen in stand houden.

Verder is het een risico dat de burgers ontevreden zullen worden (imagoverlies) over dit nieuwe beleid, omdat zij anders gewend zijn en andere belangen hebben. Bijvoorbeeld recreëren, kwaliteit leefomgeving etc. De beeldkwaliteit verandert. De kosten van onderzoek en uitvoering zijn nog niet voorzien.

Aanvullende informatie
Enkele jaren is een deel van het budget overgeheveld naar het volgende jaar in verband met de snoeiperiode van bomen in december en januari. Hierdoor lijkt er geld over te zijn maar dit komt het jaar erop in een meerwerk opdracht terug (vandaar ook de overschrijding op de jaarlijkse budgetten meerwerk AVRI). Verder is het zo dat er een nieuwe aanbesteding is aangekondigd voor de bomen door AVRI met een verwachte stijging in kosten met ca. 20% door loon- en prijsontwikkeling in de krappe arbeidsmarkt bij bedrijven die boomonderhoud uitvoeren. Helaas is er geen ruimte te vinden in het budget Bomen.

ga terug