BEGROTING 2020

Wat is een zoekrichting (inleiding)

Zoekrichtingen begroting 2020

Context
Voor de Kadernota is in april een begrotingsscan uitgevoerd door de begroting 2019 te vergelijken met de begroting 2016, 2017 en 2018 van Gemeente Buren. Daarnaast is de begroting naast die van vier vergelijkbare gemeenten gelegd. Deze scan leverde verschillende zoekrichtingen voor budgetruimte op.

De meest effectieve zoekrichtingen zijn in mei uitgewerkt en voorzien van een financiële bandbreedte. Bij de Kadernota heeft de gemeenteraad gevraagd de zoekrichtingen verder uit te werken en te onderzoeken op haalbaarheid en financiële effecten, om zo te verkennen hoe de budgetruimte vrij gemaakt kan worden.

In de bijeenkomsten op dinsdag 10 en donderdag 12 september wordt de gemeenteraad nauw betrokken bij de begroting en zoekrichtingen.

Zoekrichtingen bij start onderzoek (juli 2019)

Type

Zoekrichting

I/S*

Bandbreedte*

Algemeen

1. Onbenutte belastingcapaciteit meer benutten

S

0 – 1.8M EUR

2. Verkeer en vervoer opnieuw beoordelen

S

0 – 0,2M EUR

3. Efficiëntie bedrijfsvoering verhogen, lean processen

N.t.b.

N.t.b.

4. Samenwerking belastinginning en heffing aangaan

N.t.b.

N.t.b.

5. Mogelijkheid andere belastingen opleggen

N.t.b.

N.t.b.

6. Bouwleges, ruimtetarieven onderzoeken

N.t.b.

N.t.b.

Onderuitputting van budgetten

7. Openbaar groen en openluchtrecreatie

S

0 – 0,15M EUR

8. Arbeidsparticipatie

S

0 – 0,1M EUR

9. Overige budgetten

S

N.t.b.

Bevroren uitputting

10. Gebouwen niet afschrijven naar nul

I en S

0 – 0,1M EUR

11. Bestemmingsreserves analyseren

I en S

0 – 1,0M EUR

12. Actiever grondbeleid, verkoop vastgoed en gronden

I

0 – 0,25M EUR

Overig

13. Budgetruimte oud beleid

S

0 – 0,2M EUR

14. ICT-ombuigingen

N.t.b.

N.t.b.

* I = Incidenteel financieel effect / S = Structureel financieel effect / N.t.b. = Nader te bepalen

Nieuwe inzichten
Per zoekrichting is in de zomerperiode (verder) onderzocht wat de financiële en niet-financiële effecten zijn. Ook de risico’s zijn zoveel mogelijk geïdentificeerd. Daarmee is gekeken naar kansen en mogelijkheden om het gemeenschapsgeld zo goed mogelijk in te zetten en ontstane tekorten af te dekken.

Per zoekrichting is een formulier opgesteld met informatie over haalbaarheid en effecten. Deze formulieren en antwoord op belangrijke vragen vindt u in de bijlagen:

  • Wat levert het op?
  • Wat kost het?
  • Wat zijn de gevolgen?

Aanvullende vragen en ideeën worden samen met de gemeenteraad besproken op donderdag 12 september op de begrotingsmarkt. Raadsleden kunnen zich aan de hand van de informatie in de formulieren voorbereiden op de zoekrichtingen.

ga terug