BEGROTING 2020

08. Arbeidsparticipatie

Zoekrichtingen begroting 2020

8. Arbeidsparticipatie

Context
Bij de screening van taakvelden en budgetten is onder andere specifiek gekeken naar begrotingsruimte bij het taakveld Arbeidsparticipatie.

Hoeveel budgetruimte is mogelijk?
Een bedrag van maximaal €50.000 in 2020, daarna bedragen van maximaal €53.000 (2021), €33.000 (2022) en €17.000 (2023).

De budgetruimte is mogelijk door een goede economische situatie. De uitgaven binnen dit taakveld zijn afhankelijk van economische ontwikkelingen. In een periode van hoogconjunctuur zoals we die nu kennen zal er minder inspanning nodig zijn. Wanneer de economie in een periode van laagconjunctuur komt voorzien we op dit taakveld hogere uitgaven. Er is in een periode van laagconjunctuur logischerwijs meer inspanning nodig op dit taakveld.

Ook spelen ontwikkelingen zoals de nieuwe wet inburgering in de toekomst een rol. De rijksoverheid gaat in het kader hiervan taken overhevelen naar gemeenten. Het kan zijn dat de taken ruimer zijn dan het budget wat het rijk hiervoor beschikbaar stelt. Deze taken zijn verwant aan arbeidsparticipatie. Om die reden zou een hogere druk op dit budget tot de mogelijkheid behoren. Een situatie verwant zoals we die nu kennen bij de jeugdwet edoch van een financieel kleinere orde.

Wat zijn de nadelen?
Een nadelig gevolg is dat de gemeente noodzakelijkerwijs voornamelijk kan investeren in arbeidsparticipatie van mensen met een minder lange afstand tot de arbeidsmarkt. Er wordt hierdoor minder geïnvesteerd in groepen die ondersteund moeten worden in activering en participatie binnen onze samenleving.

Wat zijn de risico’s?
Het risico bestaat dat we onvoldoende tijdig kunnen inspringen op economische ontwikkelingen en dat we door minder investering in kwetsbare mensen binnen onze gemeenten een toenemend bestand creëren.

ga terug