BEGROTING 2020

Wat is een taakveld

Een taakveld is een samenhangend geheel van activiteiten en taken en hangt onder een programma. Een taakveld kan verbonden zijn aan een strategische opgave. Dat betekent dat het budget voor de activiteiten die nodig zijn om de opgave uit te voeren daar te vinden zijn.
Om te zorgen dat de uitgaven van gemeenten samengevoegd én vergeleken kunnen worden, is er een aantal wettelijk verplichte taakvelden gedefinieerd. De gemeente Buren volgt deze verplichte indeling.

Wij verstrekken de uitgaven en inkomsten van de gemeente Buren per verplicht taakveld aan het CBS. Hiermee beogen we transparantie van onze taken. Ook bevorderen we dat onze uitgaven en inkomsten helder en vergelijkbaar zijn met andere gemeenten. Deze informatie per taakveld wordt landelijk gepubliceerd en kunt u vinden op www.waarstaatjegemeente.nl

ga terug