BEGROTING 2020

Inwonerszaken

Het programma Inwonerszaken gaat over dienstverlening aan inwoners en alles wat te maken heeft met de sociale aspecten van wonen, werken en leven in de gemeente Buren. Elke inwoner heeft af en toe de gemeente nodig. Bijvoorbeeld voor een paspoort, een huwelijksvoltrekking of aangifte van een geboorte. Op deze momenten krijgen inwoners te maken met onze dienstverlening.

Dit programma gaat ook over de manier waarop wij bijdragen aan de zelfredzaamheid van alle inwoners. We ondersteunen (tijdelijk) waar dat nodig is. Zo bieden we hulp bij opgroeien en opvoeden, wonen, werken, gezond leven, het huishouden voeren, rondkomen met geld, leren, zorgen en het onderhouden van sociale contacten. Daarnaast vinden we het belangrijk dat iedereen kan meepraten, meedenken en meedoen.

€ 23.876.386

20,4 %

ga terug