BEGROTING 2020

(Wat zijn) Strategische opgaven

Een strategische opgave is een meerjarige, programma-overstijgende opgave. De strategische opgaven vormen een belangrijk onderdeel in de begroting en ze zijn uitgewerkt in speerpunten, doelen per programma en prestaties in de taakvelden. De raad heeft een uitgesproken ambitie ten aanzien van de strategische opgaven en wil hier op sturen en monitoren.

ga terug