BEGROTING 2020

Ruimte

Het programma Ruimte richt zich op de fysieke leefomgeving van onze inwoners. Daarbij proberen we zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de individuele wensen van bedrijven en inwoners. Waar nodig zorgen we voor een goede afweging tussen individuele en collectieve belangen.

De fysieke leefomgeving gaat zowel over de gebouwde omgeving zoals wegen, woningen, voorzieningen en bedrijven als over de groene omgeving. Samen met onze inwoners en maatschappelijke partners zijn we verantwoordelijk voor een goede inrichting van de leefomgeving. Dit programma gaat dus niet alleen over de gemeentelijke keuzes, maar ook over de manier waarop we onze inwoners en maatschappelijke partners betrekken en ondersteunen.

Binnen het programma werken we met de thema’s Regionale economie, Kerngericht werken en Klimaat en duurzaamheid. Daarmee geven we invulling aan de ambitie om voor nu en in de toekomst te zorgen voor een gemeente waarin het prettig wonen, werken en recreëren is.

€ 23.755.488

20,3 %

ga terug