BEGROTING 2020

Bedrijfsvoering

Het programma Bedrijfsvoering ondersteunt het bestuur van de gemeente en de ambtelijke organisatie. Daarnaast bedient Bedrijfsvoering inwoners en ondernemers vanuit Juridische Zaken. Bedrijfsvoering verleent ook ICT-diensten aan de Omgevingsdienst Rivierenland.

De doelstelling is om een volwaardige partner voor het bestuur en de ambtelijke organisatie te zijn. Bedrijfsvoering levert toegevoegde waarde aan het primaire proces.

In 2017 is een duidelijke uitspraak gedaan over de toekomst van Buren: we blijven een zelfstandige gemeente. De organisatie ontwikkelt zich door, vooral op de aspecten kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten. Deze drie k's vormen het uitgangspunt bij gemeentelijke samenwerking in de regio.

De vergaande digitalisering van de samenleving vraagt om een andere rol van de gemeente in de benadering van haar klanten. Bedrijfsvoering faciliteert hierin door de diensten van de gemeente zoveel mogelijk digitaal  te verlenen.

€ 10.941.066

9,3 %

ga terug