BEGROTING 2020

14. ICT-ombuigingen

Zoekrichtingen begroting 2020

14. ICT-ombuigingen

Context
Vanuit de gemeenteraad komen ideeën dat ICT goedkoper kan door bijvoorbeeld meer in de cloud te werken, of zaken uit te besteden en samenwerking op te zoeken in plaats van alles zelfstandig doen.  Er zou onderzoek gedaan moeten worden (bij andere gemeentes) en suggesties zouden onderzocht moeten worden om te verwerken in een nieuw informatiserings- en automatiseringsplan.

Hoeveel budgetruimte is mogelijk?
Het onderbrengen van applicaties en systemen in de cloud is een afweging die steeds wordt gemaakt bij het vervangen of de aanschaf van nieuwe functionaliteiten. In het nieuwe I&A-plan zal hier concreet aandacht aan worden besteed.
In het I&A-plan is  € 40.000 eenmalig en € 13.500 structureel geraamd om een Zorgzoeker te realiseren op de website. Verval van deze bedragen is mogelijk.

Is het haalbaar?
Ja, verval van bovenstaande bedragen kan worden gerealiseerd door het niet uitvoeren van dit niet-wettelijk verplichte project.

Wat zijn de risico’s?
De risico’s zijn gering. Onderzocht kan worden of binnen onze eigen bestaande middelen een alternatief kan worden geboden, wat wellicht gefaseerd ingevoerd kan worden om zo de kosten en interne belasting te beperken.

ga terug