BEGROTING 2020

Overzicht vervangingsinvesteringen komende jaren

Afdeling

Investering

Nadere toelichting

Afschr.
termijn

Bedrag van
investering

VERVANGINGSINVESTERINGEN 2020

Bedrijfsvoering

Aggregaat gemeentehuis

Vervanging

10

86.500

Bedrijfsvoering

Mixed Workload Environment AS/400

Vervanging

5

61.000

Bedrijfsvoering

Storage Area Network

Vervanging (I&A plan)

5

187.000

Bedrijfsvoering

Mobiele telefoons

Vervanging

3

17.500

Totaal 2020

352.000

VERVANGINGSINVESTERINGEN 2021

Bedrijfsvoering

Koppeling backoffice / midoffice

Vervanging

5

135.000

Bedrijfsvoering

Vervanging servers / serverplatvorm

Vervanging

5

194.000

Bedrijfsvoering

Hardware netwerk componenten

Vervanging

5

45.000

Bedrijfsvoering

Brandmeldinstallatie gemeentehuis

Vervanging

15

22.250

Totaal 2021

396.250

VERVANGINGSINVESTERINGEN 2022

Bedrijfsvoering

Personenlift gemeentehuis

Vervanging

15

23.500

Totaal 2022

23.500

VERVANGINGSINVESTERINGEN 2023

Bedrijfsvoering

Beveiligingsinstallatie gemeentehuis

Vervanging

15

135.000

Totaal 2023

135.000

Generaal-Totaal

906.750

ga terug